De BBR staat voor een goed ondernemersklimaat

De vereniging bestaat uit aangesloten bedrijven en instellingen die allemaal actief zijn in en om Rijswijk.

Visie en strategie zijn gericht op:
Versterking van de onderlinge band van de leden, kennisdeling en belangenbehartiging ten behoeve van de leden.


Wat levert dat op?

Er worden resultaten behaald op het gebied van bereikbaarheid, revitalisering van de bedrijvenparken, veiligheid en duurzaamheid. De veiligheid op de Rijswijkse bedrijvenparken is door de inspanning van de BBR, in nauwe samenwerking met de Politie Rijswijk, uitstekend te noemen.

De Rijswijkse bedrijven­parken beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze certificering wordt gewaarborgd door kwartaal overleg met Politie, Brandweer en Handhaving. Jaarlijks wordt er een nauwkeurige schouw uitgevoerd door het bestuur van de BBR.